O NAS

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”NOWA” w Lubinie z siedzibą przy ul. Żurawiej 15 powstała z wydzielenia ze struktur organizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej ”PRZYLESIE” w Lubinie. Procedury podziału Spółdzielni ”PRZYLESIE” i wyłączenie z jej struktur Osiedla III rozpoczęły się w 2002r Uchwałą Nr 9/2003 Zebranie Przedstawicieli Członków zatwierdziło plan podziału składników majątkowych oraz praw i obowiązków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”NOWA” została zarejestrowana w dniu 14 stycznia 2004r w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o Numer KRS 0000188002. Pełną działalność gospodarczą Spółdzielnia Mieszkaniowa ”NOWA” rozpoczęła od dnia 01.04.2004r.

Za pośrednictwem strony pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje dotyczące spraw mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA”, na naszej stronie będziemy zamieszczać aktualne ogłoszenia o mieszkaniach na sprzedaż , przetargach , licytacjach, wolnych lokalach użytkowych oraz inne aktualności związane z życiem Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA” znajdą tu także informacje o działalności organów samorządowych S.M. ”NOWA”, a także akty prawne i regulaminy określające poszczególne aspekty działalności Spółdzielni. Osoby zainteresowane dostępem do panelu czynszowego proszone są o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Administracji Spółdzielni celem odebrania indywidualnego loginu i hasła.

Kilka słów o nas

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ”NOWA” obejmuje ulice: Sowią, Kruczą, Sportową numery od pięćdziesiąt do numeru siedemdziesiąt dwa oraz Żurawią
 • stan zasobów Spółdzielni: 29 budynków, 81 klatek schodowych w tym 61 z dźwigami
 • ilość lokali mieszkalnych: 2022 sztuk o powierzchni użytkowej 114.385,27 metrów kwadratowych
 • ilość lokali użytkowych:

* w najmie 9 sztuk o powierzchni użytkowej 363,81 metra kwadratowego
* własnościowych 5 sztuk . o powierzchni użytkowej 266,70 metra kwadratowego
* odrębna własność 12 sztuk o powierzchni użytkowej 416,26 metra kwadratowego
Godziny pracy Spółdzielni:

 • poniedziałek – piątek od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ Połączenia telefoniczne numer centrali 76 846 2610

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Szczegółowy zakres działania Walnego Zebrania został określony w paragrafach od 69 do paragrafu 77 Statutu Spółdzielni.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej został określony w paragrafie 83 Statutu.
Pracą Rady Nadzorczej kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

Skład Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2025:

 1. Bogusław Chorąży – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Artur Szponarski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Tymoteusz Myrda – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Genowefa Dziewa – Członek Rady Nadzorczej
 5. Danuta Garbaczewska – Członek Rady Nadzorczej
 6. Krzysztof Pilch – Członek Rady Nadzorczej
 7. Mirosława Wiszowata – Członek Rady Nadzorczej
 8. Stanisław Wilk – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA”:

Stanisław Halicki – Prezes Zarządu
Bogumiła Szechnicka: Zastępca Prezesa Zarządu – Główny Księgowy
Beata Kowalczyk – Pełnomocnik Zarządu

Czy wiesz że…

 1. Zlikwidowano bariery architektoniczne budynków przy ulicy ; Sowiej 4; Sportowej 69; Sportowej 71; Żurawiej 25: Kruczej 14; Kruczej 28;Kruczej 50: Kruczej 51. Wg potrzeb mieszkańców montowane są na bieżąco podnośniki i platformy dla osób niepełnosprawnych.
 2. Na wszystkich budynkach wysokich i średniowysokich dokonano przebudowy instalacji ppoż-demontaż starej i wykonanie nowej nawodnionej instalacji.
 3. W 2021 r dokonano na całych Zasobach wymiany wodomierzy do wody ciepłej i zimnej wyposażonych w nakładkę radiową 5744 szt.
 4. W okresie od roku 2004 do 2022 r dokonano modernizacji 38 dźwigów osobowych, i osobowo-towarowych ,polegających na wymianie kabin wraz z zespołem napędowym i kompletnym sterowaniem,w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (w roku 2023 nastąpi wymiana 2-ch kolejnych dźwigów ).
 5. Na wszystkich budynkach dokonano remontu tablic głównych elektrycznych.
 6. Od 2019r. dokonuje się sukcesywnie nowych pokryć dachowych, dokonano ułożenia papy termozgrzewalnej na wszystkich łącznikach (dot. ul. Kruczej i Żurawiej) oraz budynków przy ul. Kruczej 47; 50; 51; Kruczej 32 – 46; Żurawiej 41; Sportowej 58 – 64, Sportowej 73.W roku 2023 realizowane są prace na budynkach przy ul. Kruczej 12 – 18 i Kruczej 49.
 7. Budynki przy ul. Kruczej 2-10; Kruczej 12-30: Żurawiej 11-29. wyposażone są w urządzenia uzdatniające wodę użytkową (Eurokliny), które zapobiegają powstawaniu osadów i dezynfekują wodę. Obejmuje to 472 mieszkania.
 8. W chwili obecnej 41 klatek posiada instalację domofonową cyfrową. W roku 2023 zostaną zamontowane na 12 klatkach i realizowane sukcesywnie w latach następnych.
 9. Na szczytach elewacji budynków – ul. Krucza 2; Żurawia 37: Sowia 6; powstały murale patrona ulic ( ptaki ), natomiast mural promujący sport znajduje się na szczycie budynku – ul. Sportowa 50.
 10. Dokonywane są remonty klatek schodowych polegające na malowaniu powierzchni tynków, ułożeniu płytek na schodach i podestach klatki, wymianie drzwi do korytarzy bocznych. Tylko w latach 2019-2022 wyremontowano 10 budynków.
 11. Na placu zabaw przy ul. Żurawiej 35 zamontowana została siłownia zewnętrzna, posiadająca urządzenia treningowe.
 12. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszych w ramach poprawy stanu technicznego chodników, prowadzi się wymianę nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i dojazdów do komór zsypowych.
 13. Wszystkie lampy w pomieszczeniach wspólnych i klatkach schodowych wymienione zostały na ledowe. Zamontowano czujniki ruchu zmierzchowe. Te poczynania wpłynęły na znaczne obniżenie kosztów za energię elektryczną.
 14. Hydrofornie – w 2021r. rozpoczęto prace polegające na zamontowaniu nowych zestawów hydroforowych dla celów bytowo-gospodarczych i ppoż. Obecnie urządzenia te zostały zamontowane we wszystkich sześciu hydroforniach na terenie zasobów.
 15. Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia na zasobach S.M. zostały zamontowane kamery monitoringu. Obecnie takie urządzenia zamontowane są na 12 budynkach. W miejscach w których doszło do zdarzenia, w rozwiązaniu pomaga materiał zebrany przez kamery.
 16. W 2017 r. przystąpiono do montażu magnetyzerów, stosowanych w instalacji wodnej. Obecnie wszystkie budynki posiadają urządzenia do uzdatniania wody, które chronią wewnętrzne powierzchnie rur, armatur i urządzeń przed osadami kamiennymi i rdzą oraz zmiękczają wodę.
 17. W 2023 r, rozpoczęto termomodernizację wraz z kolorystyką budynku przy ul. Sowiej 2. Jest to kolejny 27 budynek do zrealizowania  z okresu 1996-2000r. Pozostały 2 budynki z ociepleniem, które nie spełnia aktualnych wymogów.