Aktualności

Prace remontowe na klatkach - przetarg nieograniczony
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA” w Lubinie przy ul. Żurawiej 15 ogłasza
BIURA SPÓŁDZIELNI ZAMKNIĘTE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA” w Lubinie informuje, że z uwagi
Wymiana wodomierzy na lokalach mieszkalnych - przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Lubinie ogłasza przetarg
Modernizacja dźwigu osobowego - przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA ” w Lubinie, ul. Żurawia 15 ogłasza