Aktualności

————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

     Spółdzielnia mieszkaniowa „NOWA” w Lubinie, ul. Żurawia 15 ogłasza przetarg nieograniczony na:

————————————————————————————————————–

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8 ust. 2 i 6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie § 69 i 70 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA” w Lubinie, ul. Żurawia 15 zwołuje Walne Zgromadzenie, którego obrady odbędą się w dwóch częściach, w Zespole Szkół nr 2, ul. Szpakowa 1 w Lubinie:

I część – członkowie z ul. Żurawiej i Sportowej – 22.05.2023r. o godz. 1700

II część- członkowie z ul. Sowiej i Kruczej – 24.05.2023r. o godz. 1700

Porządek obrad

Wniosek na kandydata do RN

Pełnomocnictwo

Zadzwoń Skip to content