Aktualności

Malowanie klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Lubinie przy ulicy Żurawiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych.
Szczegóły w Załączeniu

Modernizacja dźwigów osobowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dźwigów osobowych.
Szczegóły w Załączeniu

Walne Zgromadzenie Członków - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie,
Na podstawie art. 8, pkt 6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie par. 72 i 74 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Lubinie ul. Żurawia 15 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.
Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o Walnym Zgomadzeniu Członków Spółdzielni SM "NOWA"

Remont chodników

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników przy ulicy Żurawiej w Lubinie.
Szczegóły w Załączeniu

Koszenie trawników - przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi koszenia trawników w sezonie wegetacyjnym.
Szczegóły przetargu w Załączeniu

Przetarg na instalację ppoż

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji PPOŻ - demontaż suchej instalacji ppoż i wykonanie nowej nawodnionej instalacji ppoż.
Szczegóły w Załączeniu

Malowanie klatek schodowych - przetarg nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Lubinie przy ulicy Żurawiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych.
Szczegóły przetargu w Załączeniu

Lokal do wynajęcie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowa" w Lubinie przy ulicy Żurawiej 15 posiada do wynajęcia lokal użytkowy.
Lokal znajduje się przy ulicy Kruczej 30 (łącznik między budynkami).
Powierzchnia użytkowa lokalu - 11,5 m2.
Przeznaczenie lokalu - działalność handlowa lub biuro.
Więcej informacji udzieli administracja Spółdzielni tel.76/846-26-17

Strony