Aktualności

BIURA SPÓŁDZIELNI ZAMKNIĘTE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA” w Lubinie informuje, że z uwagi
Wymiana wodomierzy na lokalach mieszkalnych - przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Lubinie ogłasza przetarg
Modernizacja dźwigu osobowego - przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA ” w Lubinie, ul. Żurawia 15 ogłasza
Najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2020
Najważniejsze p r z e d s i ę w z i ę c i a w roku 2020 Termomodernizacja