Aktualności

BIURA SPÓŁDZIELNI ZAMKNIĘTE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" informuje, że z uwagi na epidemię
Modernizacja dźwigu osobowego - przetarg
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOWA ” w Lubinie, ul. Żurawia 15 ogłasza
Najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2020
Najważniejsze p r z e d s i ę w z i ę c i a w roku 2020 Termomodernizacja
Konta e-BOK
Spółdzielnia Mieszkaniowa ”NOWA” informuje, iż w związku z przeniesieniem