Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu (mieszkania, lokalu użytkowego, garażu) w prawo odrębnej własności.

Osoby, posiadające spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mogą je przekształcić w prawo odrębnej własności lokalu.
Przekształcenie polega na zawarciu ze Spółdzielnią umowy notarialnej przeniesienia własności.

W tym celu należy:

– wypełnić wniosek, pobierz druk

– wpłacić na konto bankowe koszty przygotowawcze w wys. 50,00 zł,

– w przypadku mieszkań lokatorskich, wpłacić nominalną kwotę umorzenia kredytu bankowego (informacja o wysokości kwoty w dziale członkowsko-mieszkaniowym),

– uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni,

– ustalić z pracownikiem działu termin wizyty u notariusza.

Uwaga! Przeniesienie prawa własności może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby lub osób, którym przysługuje prawo do lokalu. Zawarcie umowy notarialnej następuje ze wszystkimi osobami uprawnionymi, którym to prawo przysługuje. W przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej np. rozwód, zgon jednego ze współwłaścicieli, czy też nieobecność współuprawnionego do lokalu, nie jest możliwe zawarcie umowy przeniesienie własności.