Dział techniczny

  1.  Bieżące sprawy związane z naprawami, awarie wodno-kanalizacyjne i elektryczne tel. 76 846 26 24
  2. Kierownik osiedla – tel. 76 846 26 19