Dział administracji

Wymiana zamka w skrzynce pocztowej:

  1. Należy dokonać wpłaty na konto: 88 8669 0001 2031 0313 1664 0001 w kwocie 27,96 zł w treści wpisując wymiana zamka w skrzynce pocztowej i podać adres.
  2. Potwierdzenie przelewu/dowód wpłaty należy okazać w Dziale Technicznym, a następnie ustalić termin wymiany zamka. (tel. 76 846 26 24).

Wszystkie inne zgubione klucze np. do wsypu/wiaty śmietnikowej czy drzwi wejściowych do klatki należy dorobić we własnym zakresie.

Ważne informacje:

Klucz od windy towarowo – osobowej.
W przypadku gdy istnieje potrzeba skorzystania z windy towarowej klucz posiada dozorca budynku. Potrzebę otwarcia dźwigu towarowego należy zgłaszać co najmniej 1 dzień przed planowanym korzystaniem. W przypadku trudności ze zlokalizowaniem dozorcy budynku należy skontaktować się z Działem Administracji 76 846 26 14 lub 17.

Nasadzenia krzewów i drzew.
Regulamin Porządku Domowego §3 punkt 3. Zabrania się użytkownikom lokali 3) „niszczenia wszelkiej zieleni (drzewa, krzewy, trawniki, żywopłoty, klomby itp.) znajdującej się na posesji, zabrania się również samodzielnych nasadzeń drzew i krzewów i innych roślin i kwiatów bez zgody Spółdzielni. Samowolne nasadzania będą usuwane przez Spółdzielnię”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi dotyczące zieleni należy zgłaszać w formie pisemnej (e-mail/podanie) do Administracji Spółdzielni – pokój 6.

Zgłaszanie insektów, gryzoni i owadów w częściach wspólnych budynku lub w jego obrębie tel. 76 846 26 14 lub 17.

Zgłaszanie ilości osób mieszkających w lokalu – pokój 6 lub wypełniony i podpisany druk przesłać na maila poczta@smnowa.com.pl. pobierz druk

Zgłaszanie awarii dźwigów i domofonów w godzinach pracy Spółdzielni (7:00 – 15:00) tel. 76 846 26 14/17. Dźwigi po godz. 15:00 76 746- 05-77, domofony zgłoszenia tylko w godzinach pracy SM.