Dostęp do panelu czynszowego

Każda osoba chcąca posiadać dostęp do bieżących informacji dotyczących kosztów eksploatacji użytkowanego lokalu mieszkalnego może to zobaczyć poprzez zakładkę Panel czynszowy i aplikację e-BOK. Przy pomocy aplikacji można uzyskać informację o:

>> szczegółowym dostępie do informacji o rozliczeniach

>> informacje o odczytach liczników

>> dostęp do dokumentów Twojej Spółdzielni,

>> dostęp do forum dyskusyjnego

>> możliwość wysyłania zgłoszeń do Służb konserwatorskich.

Aby korzystać z systemu panelu czynszowego należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z panelu czynszowego, następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz przesłać/ złożyć go w siedzibie Spółdzielni. Na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zostanie przydzielony login i hasło do systemu panelu czynszowego.

Aktualne stawki

Poniżej umieszczono opis i wykaz stawek czynszu obowiązujących w budynkach Spółdzielni.

 • Eksploatacja.
  Stawka od 01.01.2009r. do 31.12.2011r. (2 lata) wynosiła 1,67 zł/m² p.u. i wzrosła od 01.01.2011r. do 1,70 zł/m², z uwagi na wzrost stawki VAT. Od stycznia 2020 zmianie uległa stawka na 2,00 zł poprzez przeniesienie 0,30 zł z funduszu remontowego.
  Dla osób niebędących członkami spółdzielni opłata eksploatacyjna wynosi 2,30 zł/m² p.u.

  Opłata eksploatacyjna zawiera n/w koszty:
  1. Koszty prowadzenia i administrowania SM
  2. Usługi porządkowe
  3. Usługi dyspozytorskie
  4. Energia elektryczna części wspólne
  5. Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie (opłata niezależna od SM)
  6. Przegląd instalacji
  7. Dezynfekcja i deratyzacja
  8. Czyszczenie kanalizacji, najem sprzętu
  9. Ubezpieczenie nieruchomości
  10. Dokumentacja techniczna, geodezyjna itp.
  11. RN i WZ – wynagrodzenie, materiały biurowe

 • Działalność SK – 0,04 zł/m² - ustalono od 01.02.2008r. i do chwili obecnej pozostaje bez zmian.
 • Fundusz remontowy od 01.10.2020r wynosi 0,70 zł/m², a remontowo- ociepleniowy pozostaje bez zmian od 1.10.2009r. Jest to fundusz celowy przeznaczony głównie na ocieplenie budynków i różne roboty budowlane i wynosi od 1,50 – 1,90 zł/m² p.u w zależności od stanu termomodernizacji budynku.
 • Eksploatacja domofonów:
  Opłata 2,00 zł/m-cu wprowadzono 01.01.2002r. i nadal pozostaje bez zmian.
 • Opłata za legalizację wodomierzy:
  Opłatę1,00 zł wprowadzono 01.01.2002r. do 01.09.2013r. Następnie wprowadzono zmianę opłaty na: 2,00 zł/ wodomierz z uwagi na spłatę wodomierzy z odczytem radiowym zamontowanych w 2011r.
 • Wywóz nieczystości stałych – koszt niezależny od spółdzielni przeliczony na osobę.
 • Przedpłata na c.o. podgrzew zimnej wody oraz opłaty związane z dostarczonym ciepłem są zaliczkowe i rozliczane po okresie rozliczeniowym.
 • Dźwig osobowy, osobowo-towarowy:
  - odpis na fundusz remontowy dźwigów zmiana od 01.02.2017r. na 5,45 zł/osoba/m-c, a opłata eksploatacyjna dźwigów – zmiana również od 01.02.2017r. – 4,41 zł/osoba/m-c.
 • Zimna woda i ścieki, obowiązuje lokatora wg zużycia i jest niezależna od spółdzielni.
 • Fundusz likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – obowiązuje od 01.10.2017r. – stawka 5 zł/lokal.