Zawiadomienie o Walnym Zgormadzeniu Członków Spółdzielni SM "NOWA" ustalone na dzień 27 i 29. maja 2019r

Na podstawie art. 83, 6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie § 72 i 74 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nowa” w Lubinie ul.Żurawia 15,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nowa” w Lubinie informuje o zwołaniu WALNEGO ZGROMADZENIA za 2018r.

Szczegóły Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w Załączeniu