Wymiana wodomierzy na lokalach mieszkalnych - przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Lubinie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 5753 sztuk wodomierzy w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA".
Szczegóły w Załączeniu