Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2019 r.

 1. Uchwała nr 1/RN/19 z dnia 30.01.19: Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018r.
 2. Uchwała nr 2/ RN/19 z dnia 30.01.19: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Windykacyjnej za 2018r
 3. Uchwała nr 3/RN/18 z dnia 30.01.19: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Energetycznej za 2018r.
 4. Uchwała nr 4/RN/18 z dnia 27.02.19r: Zatwierdzenie planu przychodów oraz rozliczenie wydatkowania środków z Funduszu likwidacji barier architektonicznych w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2018r.
 5. Uchwała nr 5/RN/18 z dnia 27.03.19r: Zatwierdzenie wykonania planu rzeczowo- finansowego na działalności eksploatacyjnej oraz funduszy remontowych za 2018 r
 6. Uchwała nr 6/RN/18 z dnia 27.03.19r: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
 7. Uchwała nr 7/RN/18 z dnia 27.03.19r: Zatwierdzenie terminów Walnego Zgromadzenia i porządku obrad.
 8. Uchwała nr 8/RN/18 z dnia 24.04.19r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018r.
 9. Uchwała nr 9/RN/18 z dnia 24.04.19r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2018 r.

 1. Uchwała nr 1/RN/18 z dnia 24.01.18: Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2017 r.
 2. Uchwała nr 2/ RN/18 z dnia 24.01.18: Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Energetycznej z działalności za 2017 r
 3. Uchwała nr 3/RN/18 z dnia 24.01.18: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Windykacyjnej za 2017r.
 4. Uchwała nr 4/RN/18 z dnia 21.03.18r: Zatwierdzenie terminów Walnego Zgromadzenia i porządku obrad
 5. Uchwała nr 5/RN/18 z dnia 21.03.18r: Zatwierdzenie wyboru oferenta PHU”SKAL” na wykonanie usługi koszenia trawników i pielęgnacji żywopłotów.
 6. Uchwała nr 6/RN/18 z dnia 18.04.18r: Zatwierdzenie wykonania planu rzeczowo - finansowego na działalności eksploatacyjnej oraz funduszy remontowych Spółdzielni za 2017r.
 7. Uchwała nr 7/RN/18 z dnia 18.04.18r: Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
 8. Uchwała nr 8/RN/18 z dnia 18.04.18r: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z Spółdzielni za 2017r.
 9. Uchwała nr 9/RN/18 z dnia 18.04.18r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017r.
 10. Uchwała nr 10/RN/18 z dnia 18.04.18r: Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r.
 11. Uchwala nr 11/RN/18 z dnia 18.04.18r: Ocena pracy Zarządu (premia I kw.2018)
 12. Uchwała nr 12/RN/18 z dnia 25.07.18 - przyjęcie rozliczenia kosztów ciepła za okres od 01.07.2017 do 30.06.2018r.
 13. Uchwała nr13/RN/18 z dnia 25.07.18 - ocena pracy Zarządu (premia II kw.2018)
 14. Uchwała nr14/RN/18 z dnia 26.09.18 r. – zatwierdzenie indywidualnych stawek przedpłat na centralne ogrzewanie dla budynków w wysokości na dotychczasowym poziomie za wyjątkiem budynków przy ul. Żurawiej 23-29
  stawka 2,86 zł/m2 p.u./m-c oraz przy ul. Kruczej 22-30 stawka 2,75 zł/m2 p.u./m-c
 15. Uchwała nr 15/RN/18 z dnia 22.10.18 r. – zatwierdzenie rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody za okres od 01.01.18r do 30.09.18 r. oraz wprowadzenie nowych stawek opłaty wyrównawczej od 01.01.2019 r.
 16. Uchwała nr 16/RN/18 z dnia 22.10.18 - zatwierdzenie Regulaminu przeprowadzania przetargów w SM”NOWA”
 17. Uchwała nr 17/RN/18 z dnia 22.10.18 - ocena pracy Zarządu (premia III kw.2018)
 18. Uchwała nr 18/RN/18 z dnia 22.10.18 - zatwierdzenie planu rzecz.-finansowego na działalności eksploatacyjnej i funduszy remontowego na 2019r.
 19. Uchwała nr 19/RN/18 z dnia 19.12.18 - zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019r.
 20. Uchwała nr 20/RN/18 z dnia 19.12.18 - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r.
 21. Uchwała nr 21/RN/18 z dnia 19.12.18 - zatwierdzenie planu pracy Komisji Energetycznej na I półrocze 2019r.
 22. Uchwała nr 22/RN/18 z dnia 19.12.18 - zatwierdzenie planu pracy Komisji Windykacyjnej na I półrocze 2019r.
 23. Uchwała nr 23/RN/18 z dnia 19.12.18 - ocena pracy Zarządu (premia IV kw.2018).

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2017 r.

 1. uchwała nr 1/RN/17 – z dnia 25.01.17r - w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
 2. uchwała nr 2/RN/17 - z dnia 25.01.17r - zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na 2017r.
 3. uchwała nr 3/RN/17 - z dnia 25.01.17r - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 4. uchwała nr 4/RN/17 - z dnia 25.01.17r - zatwierdzenie planu pracy Komisji Windykacyjnej na 2017r.
 5. uchwała nr 5/RN/17 - z dnia 25.01.17r - zatwierdzenie zmian do Regulaminu prowadzenia windykacji wierzytelności w SM”NOWA”.
 6. uchwała nr 6/RN/17 - z dnia 25.01.17r - zatwierdzenie zmian do Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach SM”NOWA”.
 7. uchwała nr 7/RN/17 - z dnia 25.01.17r. – wybór oferenta PHU”SKAL” na wykonanie koszenia trawników oraz pielęgnacji żywopłotów.
 8. uchwała nr 8/RN/17 - z dnia 25.01.17r - zgoda na sfinansowanie montażu platformy naschodowej przy ul.Żurawiej 23.
 9. uchwała nr 9/RN/17 - z dnia 22.02.17r. - zatwierdzenie zmian do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i ustalania opłat z tego tytułu.
 10. uchwała nr 10/RN/17 - z dnia 22.02.17r. - zgoda RN na zaciągnięcie kredytu na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Sportowej 69.
 11. uchwała nr 11/RN/17 - z dnia 29.03.17r. - zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
 12. uchwała nr 12/RN/17 - z dnia 29.03.17r. - zatwierdzenie terminów Walnego Zgromadzenia i porządku obrad.
 13. uchwała nr 13/RN/17 - z dnia 26.04.17r - zatwierdzenie wykonania planu rzeczowo -finansowego na działalności eksploatacyjnej oraz funduszy remontowych Spółdzielni za 2016 r.
 14. uchwała nr 14/RN/17 - z dnia 26.04.17r. - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
 15. uchwała nr 15/RN/17 - z dnia 26.04.17r. – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2016r
 16. uchwała nr 16/RN/17 - z dnia 26.04.17r- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.
 17. uchwała nr 17/RN/17 - z dnia 26.04.17r - ocena pracy Z-du (premia I kw.2017r.)
 18. uchwała nr 18/RN/17 - z dnia 24.05.17r. - wykreślenie z rejestru członków.
 19. uchwała nr 19/RN/17 - z dnia 24.05.17r. - wykreślenie z rejestru członków.
 20. uchwała nr 20/RN/17 - z dnia 24.05.17r. - odwołanie udzielonego pełnomocnictwa .
 21. uchwała nr 21/RN/17 - z dnia 24.05.17r. - udzielenie pełnomocnictwa .
 22. uchwała nr 22/RN/17 - z dnia 21.06.17r. - utworzenie funduszu celowego w wysokości 5,-zł/m-c /lokal w celu likwidacji barier architektonicznych.
 23. uchwała nr 23/RN/17 - z dnia 21.06.17r. - zatwierdzenie zmian do Regulaminu prowadzenia windykacji wierzytelności w SM”NOWA”.
 24. uchwała nr 24/RN/17 z dnia 26.07.2017 r. – przyjęcie rozliczenia kosztów ciepła za okres od 01.07.2016 do 30.06.2017 r.
 25. uchwała nr 25/RN/17 z dnia 26.07.2017 r. – przyjęcie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w SM "NOWA"
 26. uchwała nr 26/RN/17 z dnia 26.07.2017 r. - ocena pracy Z-du ( II kw.2017)
 27. uchwała nr 27/RN/17 z dnia 30.08.2017 r. - zatwierdzenie Regulaminu tworzenia i przeznaczenia funduszu na likwidację barier architektonicznych w SM NOWA
 28. uchwała nr 28/RN/17 z dnia 20.09.2017 r. - zatwierdzenie zaliczek na c.o.w wysokości na dotychczasowym poziomie
 29. uchwała nr 29/RN/17 z dnia 25.10.2017 r. - przyjęcie rozliczenia kosztów
  zużycia zimnej wody i zmiany opłaty wyrównawczej od 01.01.2018 r. na dotychczasowym poziomie
 30. uchwała nr 30/RN/17 z dnia 25.10.2017 r. – zatwierdzenie korekty planu funduszy remontowych na 2017 r.
 31. uchwała nr 31/RN/17 z dnia 25.10.2017 r. – wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na termomodernizację budynku przy ul. Żurawiej 41
 32. uchwała nr 32/RN/17 z dnia 25.10.2017 r. - wybór firmy do badania sprawozdania finansowego spółdzielni
 33. uchwała nr 33/RN/17 z dnia 25.10.2017 r. - ocena pracy Z-du ( III kw.2017)
 34. uchwała nr 34/RN/17 z dnia 29.11.2017 r. - zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego na działalności eksploatacyjnej i funduszu remont. na 2018r
 35. uchwała nr 35/RN/17 z dnia 19.12.2017 r. - zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na 2018r.
 36. uchwała nr 36/RN/17 z dnia 19.12.2017 r. - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.
 37. uchwała nr 37/RN/17 z dnia 19.12.2017 r. - zatwierdzenie planu pracy Komisji Energetycznej na 2018r.
 38. uchwała nr 38/RN/17 z dnia 19.12.2017 r. - zatwierdzenie planu pracy Komisji Windykacyjnej na 2018r.
 39. uchwała nr 39/RN/17 z dnia 19.12.2017 r. - ocena pracy Z-du ( IV kw.2017).

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2016 r.

 1. Uchwała nr 1/RN/16 z dnia 26.01.16r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015r
 2. Uchwała nr 2 /RN/16 z dnia 26.01.16r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Windykacyjnej za 2015r
 3. Uchwała nr 3/RN/16 z dnia 26.01.16r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Energetycznej za 2015r
 4. Uchwała nr 4/RN/16 z dnia 26.01.16r: Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016r
 5. Uchwała nr5/RN/16 z dnia 26.01.16r: Zatwierdzenie planu pracy Komisji Windykacyjnej na 2016r.
 6. Uchwała nr 6/RN/16 z dnia 26.01.16r: Zatwierdzenie planu pracy Komisji Energetycznej na I półrocze 2016r
 7. Uchwała nr 7/RN/16 z dnia 26.01.16r: Zatwierdzenie wyboru oferenta na wykonanie koszenia trawy i pielęgnacji zieleni na zasobach Spółdzielni.
 8. Nowa kadencja Rady Nadzorczej:

 9. Uchwała nr 1/RN/16 z dnia 08.07.16 – wybór Prezydium RN.
 10. Uchwała nr 2/RN/16 z dnia 08.07.16r - powołanie Komisji Energetycznej.
 11. Uchwała nr 3/RN/16 z dnia 08.07.16r - powołanie Komisji Windykacyjnej.
 12. Uchwała nr 4/RN/16 z dnia 08.07.16r. - wytypowanie reprezentanta RN do uczestniczenia w przetargach Sp-ni.
 13. Uchwała nr 5/RN/16 z dnia 24.08.16r - wykreślenie z członkostwa Sp-ni.
 14. Uchwała nr 6/RN/16 z dnia 24.08.16r - wykreślenie z członkostwa Sp-ni.
 15. Uchwała nr 7/RN/16 z dnia 24.08.16r - powołanie Komisji Rewizyjnej.
 16. Uchwała nr 8/RN/16 z dnia 24.08.16r - przyjęcie rozliczenia kosztów ciepła za okres od 01.07.2015 do 30.06.2016 r.
 17. Uchwała nr 9/RN/16 z dnia 24.08.16r - przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016r
 18. Uchwała nr 10/RN/16 z dnia 28.09.16r - przyjęcie planu pracy Kom.Rewizyjnej na II półrocze 2016r
 19. Uchwała nr 11/RN/16r z dnia 28.09.16r - przyjęcie planu pracy Kom.Energetycznej na II półrocze 2016r
 20. Uchwała nr 12/RN/16r z dnia 28.09.16r - zatwierdzenie zaliczek na c.o.
 21. Uchwała nr 13/RN/16r z dnia 28.09.16r - zatwierdzenie zmian do Regulaminu przyjmowania w poczet członków, zamiany , najmu i ustanawiania spółdzielczych praw do lokali.
 22. Uchwała nr 14/RN/16r z dnia 26.10.16r - wybór firmy do badania sprawozdania finans.sp-ni.
 23. Uchwała nr 15/RN/16r z dnia 26.10.16r - przyjęcie rozliczenia wody i opłaty wyrównawczej.
 24. Uchwała nr 16/RN/16r z dnia 26.10.16r - zatwierdzenie stawki opłaty na dźwigi.
 25. Uchwała nr 17/RN/16r z dnia 26.10/16r - ocena pracy Z-du (za III kw.2016 r)
 26. Uchwała nr 18/RN/16r z dnia 14.12.16r - wykreślenie z członkostwa Sp-ni.
 27. Uchwała nr 19/RN/16r z dnia 14.12.16r - zatwierdzenie planu rzecz.-finansowego na działalności eksploatacyjnej i fund. remont. na 2017r.
 28. Uchwała nr 20/RN/16r z dnia 14.12.16r - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r
 29. Uchwała nr 21/RN/16r z dnia 14.12.16r - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Windykacyjnej za 2016 r
 30. Uchwała nr 22/RN/16r z dnia 14.12.16r - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Energetycznej za 2016 r
 31. Uchwała nr 23/RN/16 z dnia 14.12.16r - przyjęcie planu pracy Kom.Energetycznej na 2017r
 32. Uchwałą nr 24/RN/16 z dnia 14.12.16r - ocena pracy Z-du (za IV kw.2016 r)

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2015 r.

 1. Uchwała nr 1/RN/15 z dnia 27.01.15: Wykreślenie z członkostwa
 2. Uchwała nr 2/ RN/15 z dnia 27.01.15: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Windykacyjnej za 2014r.
 3. Uchwała nr 3/RN/15 z dnia 27.01.15: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Windykacyjnej za 2014r.
 4. Uchwała nr 4/RN/15 z dnia 27.01.15r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Energetycznej za 2014r.
 5. Uchwała nr 5/RN/15 z dnia 24.02.15r: Wykreślenie z członkostwa .
 6. Uchwała nr7/RN/15 z dnia 21.04.15r: Przyjęcie wykonania planu rzeczowo- finansowego na działalności eksploatacyjnej za 2014r.
 7. Uchwała nr 8/RN/15 z dnia 21.04.15r: Przyjęcie wykonania planu rzeczowo- finansowego funduszy remontowych za 2014r.
 8. Uchwała nr 9/RN/15 z dnia 21.04.15r: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2014r.
 9. Uchwała nr 10/RN/15 z dnia 19.05.15r: Zatwierdzenie terminów Walnego Zgromadzenia i porządku obrad.
 10. Uchwała nr 11/RN/15 z dnia 19.05.15r: Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014r.
 11. Uchwała nr 12/RN/15 z dnia 19.05.15r: Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.
 12. Uchwala nr13/RN/15 z dnia 02.06.15r: Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie kredytu na termomodernizację budynku ul. Sowia 6-24.
 13. Uchwała nr 14/RN/15 z dnia 02.06.15r: Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie kredytu na termomodernizację budynku ul. Sowia 6-14
 14. Uchwała nr 15/RN/15 z dnia 28.07.15r: Przyjęcie rozliczenia kosztów ciepła za okres od 01.07.2014r do 30.06.2015r
 15. Uchwała nr 16/RN/ 15 z dnia 28.07.15r: Zatwierdzenie korekty planu funduszu remontowego na 2015r.
 16. Uchwała nr 17/ RN/15 z dnia 28.07.15r : Realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia i zgody na sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego.
 17. Uchwała nr 18/RN/15 z dnia 28.07.15r: Realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia na sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego na rzecz Gminy Miejskiej Lubin.
 18. Uchwała nr 20/RN/15 z dnia 28.07.15r: Zgoda Rady Nadzorczej na współfinansowanie remontu i przebudowy chodników na ciąg pieszo rowerowy w rejonie ul. Żurawiej.
 19. Uchwała nr 23/RM/15 z dnia 20.10.15r: Wykreślenie z członkostwa .
 20. Uchwała nr 24/RN/15 z dnia 20.10.15r: Przyjęcie informacji o kosztach ciepła za okres od01.01.2015r do 30.09.2015r
 21. Uchwała nr 25/RN/15 z dnia 20.10.15r: Zatwierdzenie zmiany stawek przedpłat na c.o.
 22. Uchwała nr 27/RN/15 z dnia 24.11.15r: Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego na działalności eksploatacyjnej i funduszu remontowego na 2016r.
 23. Uchwała nr 28/RN/15 z dnia 24.11.15r: Wykreślenie z członkostwa.
 24. Uchwała nr 29/RN/15 z dnia 29.12.15r: Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na 2016r.