Zgłoszenie awarii

Zgłoszenie problemów występujących na zasobach SM Nowa.

Wypełniony formularz zostanie natychmiast przesłany do służb konserwatorskich Spółdzielni. Po odebraniu wiadomości skontaktujemy się ze Zgłaszającym celem ustalenia szczegółów.

Ponadto informujemy, że służby konserwatorskie pracują w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.
Poza tym zakresem godzin prosimy o kontakt z pogotowiem awaryjnym widocznym po prawej stronie.

Formularz zgłoszenia awarii