Najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2020

Najważniejsze p r z e d s i ę w z i ę c i a w roku 2020

 1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sowiej 4.
 2. Malowanie klatek schodowych: ul. Krucza 51, ul. Krucza 12-18
 3. Remont dźwigu: ul.Sportowa 69
 4. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wraz z naprawą obróbek: ul. Krucza 32-46
 5. Wykonanie instalacji domofonowej z centralą cyfrową; ul. Żurawia 1-11; Żurawia 27; Żurawia 37
 6. Remont zadaszenia garaży przy ul. Żurawiej 38A
 7. Wymiana zaworów podpionowych c.o.: ul. Żurawia 38 i 39; Krucza 48,50,51; Sowia 1;3;5
 8. Wymiana przyłączy sanitarnych: ul. Krucza 49 – 51
 9. Wymiana poziomów z.w.u. ; c.w.u. i cyrkulacji: ul. Sportowa 50 - 56
 10. Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym: ul. Żurawia 1 - 37
 11. Wymiana głównych tablic elektrycznych: ul. Żurawia 1 – 9; Krucza 32 – 46.