Archiwum

Modernizacja dźwigów osobowych - przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy:
Kruczej 22, Sowiej 3, Żurawiej 35 w Lubinie.
Szczegóły w Załączeniu

Przetarg nieograniczony na remont chodników

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Lubinie ogłasza przetarg nieograniczony na
Remont chodników przy ulicy Żurawiej 37 i 38 oraz Kruczej 32-46 w Lubinie.
Szczegóły w Załączeniu

Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego i obróbki blacharskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Lubinie ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego i naprawę obróbek blacharskich przy ulicy Żurawiej i Kruczej.
Szczegóły przetargu w Załączeniu

Najważniejsze przedsięwzięcia na rok 2019

  • Malowanie klatek schodowych: Żurawia 33-37, Żurawia 31, Krucza 20.
  • Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą wykładziny na korytarzach bocznych oraz ułożenie płytek na schodach, holach i podestach przy ul. Sowiej 5.
  • Remont dźwigów: Żurawia 35, Krucza 22, Sowia 2.
  • Likwidacja barier architektonicznych: Żurawia 25.
  • Wykonanie instalacji domofonowej z centralą cyfrową: Żurawia 31, Żurawia 41.
  • Mycie elewacji, impregnacja i malowanie łącznika: Żurawia 11, Żurawia 31.

Wolne posesje do obsady

U W A G A !

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”NOWA” w Lubinie informuje, że posiada wolne posesje do obsady na wykonywanie prac porządkowych w budynkach:
- ulica Sowia 4 i 5,
- ulica Sowia 6-14,
- ulica Krucza 47.
Osoby zainteresowane świadczeniem usługi prosimy o zgłoszenie się do administracji Spółdzielni ul.Żurawia 15 pokój nr 6.
w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Tel.76/ 846-26-17

Malowanie klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Lubinie przy ulicy Żurawiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych.
Szczegóły w Załączeniu

Malowanie klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Lubinie przy ulicy Żurawiej 15 ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych.
Szczegóły w Załączeniu

Modernizacja dźwigów osobowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dźwigów osobowych.
Szczegóły w Załączeniu

Walne Zgromadzenie Członków - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie,
Na podstawie art. 8, pkt 6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie par. 72 i 74 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Lubinie ul. Żurawia 15 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.
Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o Walnym Zgomadzeniu Członków Spółdzielni SM "NOWA"

Strony