Aktualności

Dzień wolny od pracy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" informuje, że na podstawie artykułu 13 par. 1 Kodeksu Pracy, w związku z tym, że Święto Trzech Króli przypada w dniu wolnym od pracy (sobota)
pracownikom zostaje udzielony dzień wolny w dniu 5. stycznia 2017r..
Dzień wolny wg Kodeksu Pracy musi być wykorzystany w okresie rozliczeniowym w danym miesiącu.
W razie awarii wod-kan., elektrycznych itp. należy dzwonić:
Dyżur konserwatorski S.M. - tel. 76/846-26-24
Pogotowie konserwatorskie po godz. 15.00 - 76/842-34-96

Brak dostawy ciepłej wody

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" informuje, że w dniu 24. listopada 2017r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.
Szczegóły w Załączeniu

Ogłoszenie o wycince drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Lubinie informuje o planowanej wycince drzew.
Szczegóły w Załączeniu

Termin zgłaszania uwag - 9. listopada 2017r.

Przetarg na instalację ppoż

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji PPOŻ - demontaż suchej instalacji ppoż i wykonanie nowej nawodnionej instalacji ppoż.
Szczegóły w Załączeniu

Planowane i realizowane przedsięzwięcia

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ W II PÓŁROCZU 2017r.

Prace budowlane:

  • rozpoczęto prace remontowo termomodernizacyjne na budynku Żurawia 41 – planowany termin zakończenia prac do dnia 30.04.2018r.

Prace remontowe:

przerwa w dostawie czynnika cieplnego

Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej informuje o przerwie w dostawie ciepła od dnia 16. września 2017r.
Szczegóły w załączeniu

Dostawa ciepła - START

Informujemy, że w dniu 14. września 2017r na całych zasobach Spółdzielni uruchomiono dostawę czynnika grzewczego do instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich eksploatowanych budynkach.

Administracja SM "Nowa"

Dzień wolny od pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" informuje że dzień 14.08.2017r będzie dniem WOLNYM od pracy.
W przypadku awarii zgłoszenia prosimy kierować :
- dyspozytor 76 / 842-34-96
- dźwigi ( windy) 76/ 746-77-05

Zarząd SM "NOWA"

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Lubinie ul. Żurawia 15 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji wraz z kolorystyką budynku przy ulicy Żurawiej 41.
Szczegóły przetargu w Załączeniu

Sprzedaż Mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Lubinie posiada do sprzedaży lokal mieszkalny w Lubinie przy ulicy Kruczej.
Szczegóły w załączeniu

Strony